เชือกฝ้ายแท้ 100 % ตีเกลียว (ไจ)เส้นใหญ่
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้าย 100 % ไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี แล้วนำมาผ่านกร … Read More

เชือกถักเปียลายละเอียดฝ้ายแท้ สอดใส่ฝ้ายแท้
| |

รายละเอียด: เชือกฝ้ายแท้ผ่านกรมมวิธีการตีเกลียวแล้วจึงมาถักหุ้มเปียรอบๆด้วยรายละ … Read More

เชือกฝ้ายแท้ 100% แบบเปียถักแน่นใส่ใส้ (จัย)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้าย 100 % ไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี แล้วนำมาผ่านกร … Read More

เชือกด้าย กรอม้วนเล็กขนาด 115 กรัม
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More

เชือกด้าย กรอม้วนเล็กขนาด 50 กรัม
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More

เชือกด้ายตีเกลียวฟอกขาว (กรอลูก)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More

เชือกฝ้ายแท้ 100 % ถักเปีย (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้าย 100 % ไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี แล้วนำมาผ่านกร … Read More

เชือกด้ายถักเปียฟอกขาว (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาฟอกขาวจาก … Read More

เชือกด้ายถักเปียไม่ฟอกขาว (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More

เชือกฝ้ายแท้ 100 % ตีเกลียว (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้าย 100 % ไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี แล้วนำมาผ่านกร … Read More

เชือกด้ายตีเกลียวฟอกขาว (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More

เชือกด้ายตีเกลียวไม่ฟอกขาว (ไจ)
| |

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมว … Read More