เชือกผูกเมล่อน(กรอม้วน )
| |

รายละเอียด เชือกด้ายตีเกลียวฟอกขาว ใช้สำหรับผูกเมล่อนขนาดประมาน4-5 มิล