เชือกใยยักษ์

รายละเอียด: มีขนาดตั้งแต่ 2 มิลไปจนถึง 36 มิล เหมาะสำหรับนำมาถักตาข่าย เชือกทำสะพานในค่ายลูกเสือ และมัดสิ่งของต่างๆ