เชือกมัดหมูชาชู/มัดอาหาร

เชือกมัดหมูชาชู/มัดอาหาร

รายละเอียด :เชือก food grade จากเส้นใยธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง เหมาะสำหรับนำมามัดอาหาร เช่น ไส้กรอก หมูชาชู เป็นต้น