เชือกมะนิลาเทียมขนาด 8-16 มม

เชือกมะนิลาเทียมขนาด 8-16 มม

รายละเอียด : เชือกมะนิลาเทียมขนาด 8-16 มม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายนอกและภายใน เชือกทำตาข่ายค่ายลูกเสือ