เชือกมะนิลาขนาด 24-36 มม

เชือกมะนิลาขนาด 24-36 มม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายนอกและภายใน เชือกทำตาข่ายค่ายลูกเสือ และเชือก ชักเย่อ