เชือกมะนิลาขนาด 12, 16, 24 มม

เชือกมะนิลาขนาด 12, 16, 24 มม

รายละเอียด : เชือกมะนิลาเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายนอกและภายใน เชือกทำตาข่ายค่ายลูกเสือ และเชือก ชักเย่อ

 

เชือกมะนิลาขนาด 12 มม
เชือกมะนิลาขนาด 12 มม

 

เชือกมะนิลาขนาด 16 มม
เชือกมะนิลาขนาด 16 มม

 

เชือกมะนิลาขนาด 24 มม
เชือกมะนิลาขนาด 24 มม