เชือกฝ้ายแท้ 100 % ตีเกลียว (ไจ)เส้นใหญ่

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้าย 100 % ไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีการตีเกลียว ออกมาเป็นเชีอกฝ้ายแท้ตีเกลียวที่มีความเหนียว นุ่ม ทนทาน แข็งแรง ย้อมสีได้ และจุดไฟติด เหมาะสำหรับผูกสิ่งของต่างๆหรือนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ นำไปย้อมสี นำมาทำเป็นไส้เทียนหรือไส้ตะเกียง นำมาทำเป็นหูกระเป๋า และถักกระเป๋า เป็นต้น
ขนาด : เชือกฝ้ายแท้ 100 %ตีเกลียวมีขนาด 18 และ 24 มม สำหรับพันเสาตกแต่ง