เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. สีเหลืองไข่ไก่

เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง