เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. สีชมพูอ่อน no.01

เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง