เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. สีชมพู no.02

เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง