เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. สีม่วงมันม่วง

เชือกปอย้อมสีเส้นใหญ่ขนาด 2.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง