เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. สีน้ำเงิน

เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง