เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. สีส้ม no.01

เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง