เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. สีฟ้าน้ำทะเล no.1

เชือกปอย้อมสีเส้นเล็กขนาด 1.5 มม. เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่ง