เชือกถักเปียลายละเอียดฝ้ายแท้ สอดใส่ฝ้ายแท้

เชือกถักเปียลายละเอียดฝ้ายแท้ สอดใส่ฝ้ายแท้

รายละเอียด: เชือกฝ้ายแท้ผ่านกรมมวิธีการตีเกลียวแล้วจึงมาถักหุ้มเปียรอบๆด้วยรายละเอียด เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นสายกระเป๋าและไส้ตะเกียง