เชือกถักกลมสีขาว

รายละเอียด: ขนาด 4 5 6 7 8 มม. ใช้สำหรับมัดของ ทำเชือกเงื่อนลูกเสือ ถักตาข่าย