เชือกด้ายตีเกลียวฟอกขาว (ไจ)

รายละเอียด: เส้นใยอันนุ่มนวลจากฝ้ายผสมผสานกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีการฟอกขาวจากนั้นจึงนำมาตีเกลียว ออกมาเป็นเชีอกตีเกลียวสีขาวที่มีความเหนียว นุ่ม ทนทาน และแข็งแรง เหมาะสำหรับผูกสิ่งของต่างๆ เช่น ผูกกล่องไปรษณีย์หรือนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ นำมากุ๊นเป็นขอบที่นอน นำมาทำเป็นหูกระเป๋า และถักกระเป๋า เป็นต้น
ขนาด : เชือกด้ายตีเกลียวฟอกขาวมีขนาดตั้งแต่ 1 มิลจนถึง 20 มิล หรือเบอร์ 6 จนถึงเบอร์ 600