เชือกซับน้ำลายหมู

เชือกขนาดใหญ่พิเศษ ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ เหมาะสำหรับซับน้ำลายหมู เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการเก็บและตรวจหาเชื้อในหมู