เชือกคูล่อน 80 % กรอลูก

เชือกคูล่อน 80 % กรอลูก

รายละเอียด: มีขนาดตั้งแต่ 1 มิลไปจนถึง 5 มิล กรอม้วน 2 ขนาดคือ  200 กรัมและ 1 กิโลกรัม เหมาะสำหรับนำไปเข้าจักรเพื่อ เย็บปากกระสอบ