สายสิญจน์สีแดง เส้นกลาง

สายสิญจน์สีแดง เส้นกลาง

รายละเอียด เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา ผูกข้อมือ และงานประดิษฐ์และตกแต่ง