สายสิญจน์สีแดงเส้นละเอียด

รายละเอียด: สายสิญจน์สีแดงชนิดความละเอียดพิเศษเป๋นเส้นใยเส้นเล็กๆ เหมาะสำหรับนำมาถักทำเป็นด้ายข้อมือ สายสิญจน์ครูบา ใช้ตามงานศพ และในงานประดิษฐ์ต่างๆได้มากมาย