ฝ้ายแท้เบอร์ 20

ฝ้ายแท้เบอร์ 20

รายละเอียด: เส้นใยจากต้นฝ้ายแท้เนื้อละเอียดชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับการทอผ้าและฝั้นทำเป็นไส้ตะเกียง