ฝ้ายแท้เบอร์ 10

รายละเอียด: เส้นใยจากต้นฝ้ายแท้เนื้อละเอียด เหมาะสำหรับการทอผ้าและฝั้นทำเป็นไส้ตะเกียง