ด้ายสายสิญจน์เส้นกลาง

ด้ายสายสิญจน์เส้นกลาง

รายละเอียด: ด้ายสายสิญจน์สำหรับพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามความต้องการที่จะใช้ ตั้งแต่ 1 มิล ไปจนถึง 20 มิล ซึ่งเหมาะสำหรับพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา เช่น โยงสายสิญจน์ภายในวัดในการสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น